Kiinteistönhuolto yksityisille, Salo ja lähialueet

Salon Pihamies tarjoaa kokonaisvaltaista talonmies- ja mökkitalkkaripalvelua kotitalouksille. Suoritamme erilaiset kunnossapitotyöt luotettavasti, huolellisesti ja ammattitaidolla.

Palveluihimme kuuluvat ulkoalueiden kesä- ja talvikunnossapito nurmikonleikkuusta ja lumitöistä aina pieniin remontteihin saakka. Teemme myös erilaiset huolto-, korjaus- ja siivoustyöt. Kunnossapitotöiden lisäksi autamme pitämään huolta esimerkiksi kesämökin ulkoalueista poissa ollessanne. 

Säästä oma aikasi muuhun ja anna ammattilaisen hoitaa kunnostustyöt! 

Kotitalousvähennys

Palveluistamme voitte tehdä kotitalousvähennyksen verotuksessa. Myös omille/puolison vanhemmille tai isovanhemmille ostettu palvelu oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta »
 

Ota yhteyttä

 

 

 

"Viihdyks kotona?" -palvelu

Kun haluatte asua pidempään omassa kodissanne ilman huolia kiinteistön kunnossapitotoimista.

Meiltä myös pidempiaikaiset sopimukset kiinteistön kunnossapidosta esimerkiksi varttuneemmalle väestölle ja liikuntarajoitteisille.

Kartoitetaan yhdessä kiinteistönne tarpeet ja tehdään kuukausi-/vuosisopimus tarkistus- ja huoltokohteista ja niihin liittyvistä tehtävistä! Näin teillä on mahdollisuus keventää "työtaakkaanne" sekä viettää huolettomampaa vapaa-aikaa.

"Kävisiks vilkasemas?" -palvelu

Kun haluatte varmistaa, että kiinteistöllänne on kaikki kunnossa.

Tarkastuskäynneillä tarkistamme esim. ettei kiinteistöllänne ole käynyt kutsumattomia vieraita tai luonnonvoimat aiheuttaneet vahinkoa ja että kaikki on muutenkin kunnossa.

Tarkastuskäynnit voidaan sopia tehtäväksi säännöllisesti tai erikseen tilattaessa, esim. myrskytuhojen toteamiseksi. Samalla hoidamme kiinteistönne asutun näköiseksi, esim. talvella tekemällä lumityöt.

Jokaisesta tarkastuskäynnistä saatte raportin haluamallanne tavalla – tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse.

Kirjoita alueen leipäteksti tähän. Voit lisätä tähän myös väliotsikoita ja linkkejä.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Salon Pihamies Oy (Y-2591827-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Kangaskorte
0400 821 634
jari@salonpihamies.fi

Henkilörekisterin nimi

Salon Pihamies Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Salon Pihamies Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jari@salonpihamies.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna